Narural-Seo.co.il | My.n-seo.co.il

ח"פ: 558370268 עוסק מורשה 
N-seo – Natural-Seo – נטורל אס אי או 
שיווק עסקי דיגיטלי קידום אתרים בגוגל וברשתות חברתיות, מערכת לקידום אתרים, בניית אתרים, חנויות וירטואליות, נכסים דיגיטליים ושרותי אחסון.
תנאי שימוש וקבלת שירות מ- Natural-Seo כפוף לתקנון זה. 

1. הקדמה

מערכת my.n-seo קידום אתרים (להלן "שירות") הוא פתרון מקוון חדשני המאפשר לך תכנית מפורטת לקידום אתרים ומספקת קבוצה של כלי SEO מקצועיים למעקב אחר מאמצי SEO שלך.

השירות ממוקם בכתובת https://my.n-seo.co.il (להלן "אתר השירות") והוא מופעל על ידי מערכת n-seo קידום אתרים (להלן "מערכת seo קידום אתרים", "אנו" או "אותנו") .

לעניין תנאי שימוש אלה (להלן "תנאים", "הסכם") "אתה" ו- "שלך" משמעו אדם או ישות משפטית אשר זכאים להיות כפופים לתנאים אלה.

2. הסכם משפטי

מערכת n-seo קידום אתרים מספקת את שירותיה למשתמשים הכפופים לתנאים אלה. אנא קרא תקנון זה בעיון. על ידי השלמת תהליך ההרשמה באתר השירות אתה מצהיר כי אתה זכאי לחשבון משתמש.

על ידי קבלת תנאים אלה או שימוש בשירות, אתה מאשר שקראת, הבנת והסכמת להיות כפופה לתנאים אלה. אם אינך מסכים עם חלק כלשהו בתנאים אלה, עליך לעזוב את אתר השירות ולהפסיק את השימוש בשירות באופן מיידי.

אם אתה משתמש בשירות מטעם ישות כלשהי, אתה מצהיר ומתחייב כי אתה מוסמך לקבל תנאים אלה בשם ישות כזו, וכי ישות כזו מסכימה לשפות אותך ואת מערכת n-seo קידום אתרים בגין הפרות של תנאים אלה.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות תנאים אלה מעת לעת ללא הודעה מוקדמת. שינויים אלה יהיו בתוקף עם פרסום אותם באתר השירות הממוקם בכתובת https://my.n-seo.co.il . אתה מסכים להיות כבול לכל שינוי בתנאים אלה בעת השימוש בשירות לאחר פרסום כל שינוי כזה. לכן חשוב שתעיין בתנאים אלה בכל פעם שאתה מבצע רכישה בשירות כדי להבין את התנאים והתנאים החלים על השימוש שלך בשירות.

אלא אם כן צוין במפורש אחרת, כל תכונות חדשות המשפרות או משפרות את השירותים המוצעים כיום, לרבות השקת שירותי מערכת n-seo קידום אתרים חדשים, יהיו כפופים לתנאים אלה.

מערכת n-seo קידום אתרים מעניקה לך בזאת הרשאה להשתמש בשירותים ובאתר אך ורק כמפורט בהסכם זה ובאופן המפורט באתר. במקרה של סתירה בין תנאי הסכם זה לאתר, תנאי הסכם זה יכריעו. כל שימוש בשירותים מלבד האמור בהסכם זה או הפרה של כל תנאי בהסכם זה יגרור השעיה או ביטול של זכויות השימוש שלך לפי שיקול דעתנו הבלעדי.

3. הרשמה

כדי להתחיל להשתמש בשירות, עליך להירשם לאתר השירות המספק את כתובת הדוא"ל והסיסמה שלך. כתובת הדוא"ל והסיסמה שסופקו משמשים ליצירת חשבון השירות שלך ומאפשרים לך להיכנס לאתר השירות. תוכל גם להיכנס לאתר השירות באמצעות OAuth, Facebook Connect או OpenID אם יש לך.

אתה מסכים לספק מידע מדויק ועדכני אודות עצמך כפי שיתבקש על ידי טופס ההרשמה באתר השירות, לשמור על אבטחת הסיסמה שלך ולקבל את כל הסיכונים של גישה בלתי מורשית לסיסמה שלך. אתה מסכים כי אתה תהיה האחראי הבלעדי לשירות לכל הפעילויות המתרחשות תחת חשבונך.

4. הענקת זכות שימוש

בכפוף לתנאים אלה מערכת n-seo קידום אתרים מעניקה לך זכות מוגבלת, ניתנת לביטול, שאינה בלעדית, להשתמש בשירות אך ורק כפי שנקבע בתוכנית השירות שלך. היקף ריצות הדוחות המותרות, מילות מפתח, מנועי חיפוש וכו 'תלוי בתוכנית השירות שלך. תוכל להשתמש בשירות במהלך תקופת המנוי, בתנאי ששילמת ותמשיך לשלם את דמי המנוי, במידת הצורך.

אנו מכירים בזאת, ללא הגבלה של האמור לעיל, בזכותך ובבעלותך על הנתונים הכלולים בדוחות השירות. במהלך תקופת השימוש מערכת n-seo קידום אתרים תעניק לך את הזכות ל:

 • לשחזר, להעתיק, לשנות, להתאים, לתרגם וליצור בדרך אחרת יצירות נגזרות של דוחות השירות,
 • להעביר ו/או לפרסם את דוחות השירות,
 • להסיר או להציב לוגו או מותגים משלך בדוחות השירות, אם רלוונטי.

הזכות שניתנה תסתיים באופן מיידי כאשר לא תציית לתנאים אלה.

כל הזכויות לתרגומי ממשק השירות הן בבעלות מערכת n-seo קידום אתרים. על ידי תרגום ממשק השירות עם כלי התרגום המובנה, אתה מסכים לאפשר לאחרים להשתמש בתרגום שלך.

תוכן אתר זה שייך ל- מערכת n-seo קידום אתרים ואסור להעתיק, לשכפל או להפיץ אותו בשום צורה.

5. תנאי תשלום

השירות ניתן למשתמשים רשומים בהתבסס על מנוי שנבחר לתוכנית שירות בתשלום. כאשר משתמשים משדרגים מניסיון חינם לכל תוכנית שירות בתשלום, הם מסכימים לשלם את כל העמלות הרלוונטיות, כולל עמלות חד פעמיות או חוזרות שנגרמו בקשר עם הפרויקטים של חשבון השירות במחירים האפקטיביים בעת רכישת המנוי.

6. סודיות

מערכת n-seo קידום אתרים לעולם לא תשתף את דוחות השירות שלך וכל מידע אחר הקשור לפרויקטים שלך בחשבון השירות עם צדדים שלישיים או עם יחידות עסקיות אחרות של מערכת n-seo קידום אתרים ללא הסכמתך בכתב מראש, למעט לצורך ביצוע מערכת n-seo קידום. אתרים התחייבויות על פי תנאים אלה או אם נדרש על פי חוק, תקנה או צו בית משפט. אם כך נאלץ, אנו מסכימים לתת לך הודעה רבה ככל שניתן להעלות על הדעת לפני חשיפת מידע כזה. פרטיות משתמשי השירות חשובה מאוד עבור מערכת n-seo קידום אתרים, לכן השימוש בשירות כפוף גם למדיניות הפרטיות שלנו, המשולבת בתנאים אלה על ידי הפניה זו.

7. בעלות וקניין רוחני

) אשר עשויים להינתן לך או לשימושך על פי תנאים אלה וכל מוצרי העבודה שנוצרו ו/או נמסרו כאן ותיעוד קשור (היווצרות אתר השירות והשירות) הינם ויישארו אך ורק בבעלותנו ו/או ברכושו של מערכת n-seo קידום אתרים. אין לך שום זכויות בבעלות או באתר בעלות באתר השירות או בשירות. זכותך להשתמש באתר, בשירות ובכל חלק ממנו מוגבלת בהחלט להוראות תקנון זה ואנו שומרים לעצמנו את כל הזכויות שאינן ניתנות במפורש כאן.

8. כתב ויתור

על פי ההרשאות המותרות על פי חוקי שירות, שירותים וחבריו, חברים, קצינים, עובדים, סוכנים, שותפים ורישיונות בפירוש אחריות כלשהי, רווחים, רווחים כלשהם של סחירות, התאמה למטרה מיוחדת, כותרת, הנאה שקטה, דיוק או אי פגיעה. שירות ושותפיו, חברים, קצינים, עובדים, סוכנים, שותפים ורשיונות אינם מתחייבים ואינם מבטיחים (א) תוצאות ספציפיות מהשימוש בשירותים; (ב) שהשירותים יעמדו בדרישותיך; (ג) שהשירותים יהיו זמינים על בסיס בלתי מוגבל, במועד, מאובטח או נטול שגיאות; או (ד) התוצאות שעשויות להתקבל משימוש בשירותים יהיו מדויקות או אמינות. שירות וחבריו, חבריו,

כמה אזכורים אינם מאפשרים החרגה של אחריות משתמעת או הגבלות על כמה זמן האחריות המשתמעת עשויה להימשך לאחרונה, כך שההגבלות הנ"ל לא יחולו עליך.

9. הגבלה באחריות

למידות המותרות בהתאם לחוקים החלים, שירות וחבריו, חברים, קצינים, עובדים, סוכנים, שותפים ורישיונות לא יהיו אחראים כלפיך, או כל צד שלישי, חוזה, עונש, חוזה, חוזה, חוזה, חוזה, חוזה, חוזה, חוזה, חוזה, חוזה, חוזה, חוזה, חוזה (כולל, ללא הגבלה, שכר טרחת עו"ד, רווחים כלשהם, הפרעה בעסקים ואובדן תוכניות או נתונים אחרים על מערכת המידע שלך). , שותפים ורישיונות קיבלו הודעה לגבי האפשרות של נזקים כאלה. אתה מכיר בכך שהתנאים הכלכליים של ההסכם שלנו משקפים את הקצאת הסיכון שהוקדמה לעיל והקצאת סיכון כזו מהווה אינדיקציה משמעותית למערכת n-seo קידום אתרים לספק את השירות. בלי להתייחס לשום דבר בניגוד לשירות, לשירות ולחבריו, חברים, קצינים, עובדים, סוכנים, שותפים ומחזיקי רישיונות כלפיך מכל סיבה שהיא, אם כי גם אם כן חמש מאות דולר ארה"ב ($ 500). אתה מכיר בכך שאם לא ישולמו שכר טרחה ושירותים, שותפים, קצינים, עובדים, סוכנים, שותפים ורשיונות עבור השירותים, אתה תהיה מוגבל לשחרור בעונש, אלא אם כן תורשה לעצמך לנזקים של כל מיני שירותים ומקורביו, חברים, קצינים, עובדים, סוכנים, שותפים ורשיונות, ללא קשר לסיבת הפעולה. אחריות מצרפת כלפיך מכל סיבה שהיא, וללא קשר לטופס הפעולה, יוגבלו בכל הזמנים לחמישה דולרים ארה"ב ($ 500). אתה מכיר בכך שאם לא ישולמו שכר טרחה ושירותים, שותפים, קצינים, עובדים, סוכנים, שותפים ורשיונות עבור השירותים, אתה תהיה מוגבל לשחרור בעונש, אלא אם כן תורשה לעצמך לנזקים של כל מיני שירותים ומקורביו, חברים, קצינים, עובדים, סוכנים, שותפים ורשיונות, ללא קשר לסיבת הפעולה. אחריות מצרפת כלפיך מכל סיבה שהיא, וללא קשר לטופס הפעולה, יוגבלו בכל הזמנים לחמישה דולרים ארה"ב ($ 500). אתה מכיר בכך שאם לא ישולמו שכר טרחה ושירותים, שותפים, קצינים, עובדים, סוכנים, שותפים ורשיונות עבור השירותים, אתה תהיה מוגבל לשחרור בעונש, אלא אם כן תורשה לעצמך לנזקים של כל מיני שירותים ומקורביו, חברים, קצינים, עובדים, סוכנים, שותפים ורשיונות, ללא קשר לסיבת הפעולה.

כמה שיפוטים אינם מאפשרים את החריגה או הגבלת האחריות, כך שההגבלה או החרגה הנ"ל לא יחולו עליך.

10. סיום

משתמשי השירות רשאים לסיים תנאים אלה בכל עת על ידי שליחת הודעה ל- מערכת n-seo קידום אתרים.

מערכת n-seo קידום אתרים רשאית לסיים את התנאים האלה אם מערכת n-seo קידום אתרים תגלה שמשתמש הפר שוב ושוב את התנאים האלה. הסיום ייכנס לתוקף באופן מיידי או כפי שיפורט בהודעה.

עם הודעת סיום על ידי כל צד, על המשתמש להפסיק להשתמש בשירות.

11. כללי

תנאים אלה יהיו כפופים ויתפרשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל ללא התייחסות לעקרונות ניגוד חוקים. כל תביעה הנוגעת לתנאים אלה חייבת להיות מובאת בבתי המשפט השלום בעכו ואתה מסכים באופן בלתי הפיך לסמכות השיפוט של אותם בתי משפט ומוותר על כל טענה כי בתי משפט אלה מהווים מקום בלתי הולם או פורום לא נוח.

התנאים מהווים את כל ההסכם בינך לבין מערכת n-seo קידום אתרים ומנהלים את השימוש שלך בשירות, ומחליפים כל הסכם קודם בינך לבין מערכת n-seo קידום אתרים. אם הוראה כלשהי מהתנאים נקבעת על ידי בית משפט בעל סמכות שיפוט מנוגדת לחוק, הוראה זו תשתנה ותתפרש כך שתשיג את מטרות ההוראה המקורית בצורה הטובה ביותר ככל האפשר על פי חוק והיתר הוראות של תנאים אלה יישארו בתוקף.

על ידי שימוש בשירות, אתה מסכים לקבל מדי פעם הודעות דוא"ל מאת n-seo קידום אתרים. הודעות דוא"ל אלה יכללו הודעות אודות חשבונך ומידע הנוגע לשירות או הקשור אליו. הודעות דוא"ל אלה יהיו חלק ממערכת היחסים שלך עם מערכת seo קידום אתרים. אתה מסכים שכל הודעה, הסכמים, גילוי או תקשורת אחרת שמערכת seo קידום אתרים תשלח אליך באופן אלקטרוני, תענה על כל דרישות התקשורת המשפטית.

אינך רשאי להקצות תנאים אלה לאף אחד, וכל הקצאה של תנאים אלה על ידך תהיה בטלה.

כותרות המדור והמספור של תנאים אלה מוצגים מטעמי נוחות ואין להם כל השפעה משפטית.

אם יש לך שאלות או הערות בנוגע לתנאים אלה, אנא צור איתנו קשר בכתובת [email protected] .

מדיניות פרטיות

https://my.n-seo.co.il (להלן "מערכת seo קידום אתרים") מחויבת בתקיפות לפרטיות לקוחותיה. מערכת seo קידום אתרים ינקוט בכל האמצעים הסבירים כדי להגן על המידע האישי שלך על מנת להבטיח שאתה מרגיש בטוח ומאובטח. מדיניות פרטיות זו מכסה כיצד מערכת n-seo קידום אתרים משתמשת במידע אישי שמשתמשים מספקים למערכת n-seo קידום אתרים כאשר הם משתמשים בפלטפורמת SEO מבוססת ענן מערכת seo קידום אתרים. על ידי שימוש בכל אחד מהשירותים אתה מסכים לתנאי מדיניות הפרטיות שלנו.

כיצד אנו אוספים את המידע שלך ומשתמשים בו

כדי להתחיל להשתמש בשירות מערכת n-seo קידום אתרים, ייתכן שתידרש להירשם ולספק מידע אישי כלשהו.

ניתן לסווג את המידע שמערכת n-seo קידום אתרים אוספת אודותיך כמידע אישי ומידע אנונימי. מידע אישי מתייחס למידע המזהה אותך כאדם, למשל, שמך, כתובת הדואר, מספר הטלפון וכתובת הדוא"ל שלך. מידע אנונימי מתייחס למידע שאינו מזהה אדם ספציפי.

מידע אישי

ניתן לבצע הרשמה ב- מערכת n-seo קידום אתרים על ידי הזנת כתובת דוא"ל וסיסמה ייחודיים, או על ידי קישור חשבונות פייסבוק או גוגל שלך. אנו אוספים את כתובת הדוא"ל שלך ואת שמך. אנו עשויים להשתמש במידע האישי שלך כדי להגיב לדוא"ל או לשאלה או לבקשה אחרים, כדי לסייע בשיפור השירות, להתאים אישית את החוויה שלך או לשלוח עדכונים או הודעות על השירות.

אם תבחר לקשר את חשבון פייסבוק או גוגל שלך למערכת n-seo קידום אתרים, תתבקש לאפשר לנו לקבל גישה לדוא"ל ולשם שלך מחשבון הפייסבוק או Google שלך, ואתה מאשר לנו לאסוף, לאחסן ולהשתמש מה שהם שולחים לנו בהתאם למדיניות פרטיות זו. תוכל למחוק את חשבון מערכת n-seo קידום אתרים שלך ובכך להתחבר לחשבון המדיה החברתית שלך או לחשבון השירות שלך בכל עת על ידי יצירת קשר עם התמיכה שלנו.

מידע אנונימי

בכל פעם שאתה מבקר my.n-seo.co.il מערכת n-seo קידום אתרים אוספת מידע טכני מסוים מדפדפן האינטרנט שלך. הוא כולל את הדפים שאליהם ביקרת וחזרה אליהם, הזמן שהאורח ביקר באתר, מערכת ההפעלה, גרסת דפדפן האינטרנט, האתר המפנה וכל מילות המפתח המשמשות לאיתור my.n-seo.co .il במנועי חיפוש. מידע זה אינו מכיל כל התייחסות למידע האישי. למידע זה ניתן לגשת רק על ידי מערכת n-seo קידום אתרים וניתן להשתמש בו רק במטרה לעקוב אחר ביקורים באתרים ולשפר את החוויה, התוכן והפריסה של אתרי האינטרנט. באמצעות המידע האנונימי, מערכת n-seo קידום אתרים יכולה גם לזהות פגמים בשירות ובכך לשפר ללא הרף את איכות השירות.

עוגיות

מערכת n-seo קידום אתרים עשויה לאסוף מידע אוטומטי על ידי שימוש בעוגיות. עוגיה היא קובץ נתונים קטן המאוחסן במחשב של משתמש כדי לאפשר לשירות לזהות משתמש שהשתמש בעבר בשירות. עוגיות הן גם אבן הפינה לכל פתרון ניתוח אינטרנט העוקב אחר אינטראקציה בין דפדפן לאתר. מערכת n-seo קידום אתרים משתמשת במידע שנאסף מעוגיות כדי לעקוב אחר דפי האתרים שהמשתמשים שלנו צופים בהם, הדפדפנים בהם הם משתמשים ומידע אחר על פעילות המשתמשים בעת ביקור באתרים.

כל מבקר יכול לגלוש ב- my.n-seo.co.il כשהעוגיות כבויות, אך אם אתה מנוי לשירות ואתה רוצה להיכנס לחשבון השירות שלך, דפדפן האינטרנט שלך חייב לקבל עוגיות. משתנה קובץ cookie/הפעלה מוקצה לך בעת הכניסה, והוא ממוקם במחשב שלך לצורכי תכנות בלבד. הוא מבטיח שנכנסת כראוי ושהמידע האישי שלך נגיש עבורך בלבד. ניתן להתאים אישית את הגדרות דפדפן האינטרנט כדי לסרב לעוגיות ולהסיר אותן מהמחשב שלך.

Connecting to Google Applications via מערכת seo קידום אתרים

מערכת seo קידום אתרים מספקת מספר כלים המעניקים למשתמשים להתחבר למוצרים מסוימים של Google:

 • גוגל ניתוח נתונים
 • מסוף החיפוש של Google
 • Google לעסק שלי

כלים שונים של מערכת seo קידום אתרים עשויים לבקש הרשאות שונות, ולכן חשוב לבדוק את ההרשאות המבוקשות לפני שתאפשר גישה.

על מנת שיישומי מערכת n-seo קידום אתרים אלה יפעלו כראוי, על המשתמש להתחיל בתהליך על ידי לחיצה על כפתור 'התחבר'. המשתמש יועבר לדף מאובטח ב- Google.com באמצעות חלון או כרטיסייה מוקפצת, שם יוצגו ההרשאות שהכלי דורש. אם המשתמש מסכים לתת הרשאת מערכת seo קידום אתרים, Google תנפיק אסימון שהכלים שלנו יכולים להשתמש בו כדי לגשת למידע המבוקש.

לאחר קבלת הרשאה, מערכת n-seo קידום אתרים יכולה, במסגרת הגישה המאושרת, לבקש מידע אודות או נתונים מכל פרופיל שיש למשתמש גישה אליו. עבור כלים אלה, מערכת n-seo קידום אתרים משתמשת באסימון גישה לזמן קצר כדי לבקש מהמשתמש Google Analytics, מסוף החיפוש של Google או נתוני Google לעסק שלי.

המידע שאנו מבקשים משמש את הכלים שלנו בחישובים והדמיות על הנתונים שבחרת. אנו שומרים את הנתונים המבוקשים עד 30 יום כדי לבנות דוחות ולספק נתוני ניתוח נוספים בכלים שונים של מערכת n-seo קידום אתרים. בסוף התקופה שצוינה אנו מוחקים את הנתונים ומגישים בקשה חדשה. אם משתמש מבטל את הגישה לנתונים של Google Analytics, מסוף החיפוש של Google או של 'Google לעסק שלי', אנו מוחקים את כל הנתונים שנתבקשו בעבר.

כברירת מחדל, הכלים שלנו מסוגלים לראות את כתובת הדוא"ל של חשבון המשתמש. הכלים שלנו לעולם אינם רואים או מאחסנים את סיסמת המשתמש, מכיוון שהיא מוזנת בחלון מוקפץ או בכרטיסייה מאובטחת באתר של Google ואינם נראים לנו. בכל עת המשתמש יכול לבטל את הגישה לנתוני Google Analytics, מסוף החיפוש של Google או ל- Google לעסק שלי בהגדרות מערכת seo קידום אתרים.

לא נחשוף, נמכור או תשכיר את נתוני Google Analytics, מסוף החיפוש של Google או נתוני Google לעסק שלי לצד שלישי כלשהו. אנו נשתף את הנתונים שלך מ- Google Analytics, מסוף החיפוש של Google או מ- Google לעסק שלי רק אם אתה מורה לנו ורק אם נדרש מידע כזה כדי לספק לך שירותים ספציפיים.

כדי לעקוב אחר אילו כלים, מאת מערכת seo קידום אתרים ואחרים, קיבלו גישה למידע שלך, וכדי לראות אילו הרשאות ניתנו, עיין ביישומים המחוברים שלך כאן: https://myaccount.google.com/permissions .

כיצד אנו משתפים את המידע שלך

פרטיות המשתמשים שלנו חשובה מאוד עבור מערכת n-seo קידום אתרים. לא נחשוף, נמכור או תשכיר את המידע האישי שלך לצד שלישי כלשהו למטרות שיווק. אנו נשתף את המידע האישי שלך עם הצדדים השלישיים רק אם תורה לנו ורק אם מידע כזה יידרש כדי לספק לך שירותים ספציפיים.

מערכת n-seo קידום אתרים רשאית לחשוף מידע אישי על מנת להתאים לדרישות החוק או להגיב על זימון, צו חיפוש או הליך משפטי אחר שהתקבלה על ידי מערכת n-seo קידום אתרים, בין אם יש צורך בתגובה על פי החוק החל אם לאו.

מערכת n-seo קידום אתרים שומרת לעצמה את הזכות להעביר מידע אישי ליורש בעל אינטרס שרוכש זכויות למידע זה כתוצאה ממכירת מערכת n-seo קידום אתרים או באופן משמעותי את כל נכסיה ליורש זה באינטרס.

כיצד אנו מגנים על המידע שלך

מערכת n-seo קידום אתרים ישתמשו בכל אמצעי הגנה פיזיים, ניהוליים וטכניים סבירים מבחינה מסחרית כדי לשמור על שלמות ואבטחת המידע האישי שלכם. איננו יכולים להבטיח 100% את אבטחת המידע שאתה מספק בשירות ואתה עושה זאת על אחריותך בלבד. לאחר שנקבל ממך מידע כלשהו, ​​מערכת n-seo קידום אתרים תעשה כל מאמץ סביר מבחינה מסחרית להבטיח את אבטחת המערכות שלנו. שימו לב כי אין זו ערובה לכך שכניסה או שימוש בלתי מורשים, כשל בחומרה או בתוכנה וגורמים אחרים שעלולים לפגוע בזמן כלשהו באבטחת פרטי המשתמש, לא יקרו.

תקשורת בדוא"ל

מערכת n-seo קידום אתרים מתחייבת לשמור על סודיות כתובת הדוא"ל שלך. לעולם לא נמכור, נשכיר או ישכיר את רשימות הדוא"ל של המשתמשים שלנו או שנחשוף בדרך אחרת את כתובות הדוא"ל של המשתמש לצד שלישי כלשהו. אנו נשתמש בכתובות הדוא"ל של המשתמשים שלנו אך ורק כדי להעביר להם מידע על מערכת קידום אתרים. אנו מכבדים את תשומת ליבכם וזמנכם ולכן אנו נגביל את תדירות הדיוורים שלנו לסכום סביר.

מערכת seo קידום אתרים administrative and service announcements

מערכת n-seo קידום אתרים ישלח אוטומטית הודעות ניהוליות כגון הודעות "תודה" או הודעות קבלת פנים שיציגו למשתמשים את המוצרים והשירותים של מערכת n-seo קידום אתרים, תגובות לשחזור סיסמאות, בקשות לשינוי סיסמה ודוא"ל והודעות הסבר דומות הדרושות למשתמש הַדְרָכָה. משתמשים אינם יכולים לבטל את הסכמתם להודעות דוא"ל אלה.

מערכת n-seo קידום אתרים רשאית לשלוח לך הודעות שירות בדוא"ל כגון היום והשעה של הפרעות צפויות של שירותים, שינוי מחירים או מפרטי שירות. גם למיילים אלה אין סטטוס ביטול הסכמה.

מערכת n-seo קידום אתרים marketing communications

מערכת n-seo קידום אתרים רשאית לשלוח הודעות שיווק בדוא"ל כגון עדכוני מוצרים מבצעים והצעות מיוחדות וכ"ו. הודעות אלה יישלחו בכלי השיווק הנפוצים ללקוחות ולמשתמשים הרשומים ב- Natural-seo  ולעולם לא לצדדים שלישיים. משתמשים יכולים לבטל את הסכמתם על ידי לחיצה על הקישור ביטול הרשמה בתחתית ההודעה.

שינויים במדיניות הפרטיות שלנו

השימוש שלך בשירותים, כולל כל מחלוקת הנוגעת לפרטיות, כפוף למדיניות פרטיות זו. מערכת n-seo קידום אתרים שומרת לעצמה את הזכות לשנות מדיניות פרטיות זו מעת לעת ושינויים כאמור יהיו בתוקף עם פרסומם ב https://my.n-seo.co.il . אתה מסכים להיות כבול לכל שינוי במדיניות פרטיות זו בעת השימוש בשירותים לאחר פרסום כל שינוי כזה. לפיכך, חשוב שתעיין במדיניות פרטיות זו באופן קבוע על מנת לוודא שאתה מעודכן בכל שינוי במחיר ובמפרטי השירות.

Contacting מערכת n-seo קידום אתרים

אם יש לך שאלות או הערות בנוגע למדיניות הפרטיות שלנו אנא צור אתנו קשר בכתובת [email protected] .

הקמת נכסים דיגיטלים ואחסון אתרים
בניית אתר, אחסון אתרים


ה
אתרים נבנים במערכת וורדפרס. 
רכישת דומיין או העברה דומיין קיים. (על שם הלקוח באיגוד האינטרנט הישראלי)
אחסון—>האתר יאוחסן בשרת החברה שרתים מהירים ויציבים מותאמים לקידום כולל גיבויים.
– תחזוקת אתר כוללת: אחסון האתר ניהול ושרות לקוחות, חידוש דומיין, מפתח sslביצוע שדרוגים לוורדפרס בהתאם לצורך, טיפול בניסיונות פריצה, תבנית הלו אלמנטור, פלגאין אלמנטור פרו.

 • רספונסיביות מלאה (התאמה לטלפונים וטבלטים) 
 • אפיון ובניית האתר לפי אופי העסק ויצירת חווית משתמש.  
 • בניית האתר ועיצוב אישי באלמנטור פרו. 
 • הלקוח ימסור לידי החברה את כל המידע להזנה באתר (תוכן ותמונות על גבי מדיה דיגיטלית) 
 • מפתח ssl לאבטחת דפי האתר.  

  חנות וירטואלית

 • פלגאין–> WooCommerce. 
 • מערכת סליקה–>תוסף חיצוני בהתאם לדרישתכם ולחברות הסליקה. 
 • אפשרות לתשלום דרך pay pal  ויזה וכ"ו 
 • הלקוח יעלה את המוצרים לאתר (ממשק נוח ומהיר) סה"כ כמות המוצרים בחנות לא יעלה על 100(אלה אם צוין אחרת בהצעת המחיר) 
 • העלאת 10 מוצרים בפתיחת האתר ע"י החברה 

  *האחריות לתביעות קניין רוחני הם אך ורק על בעל האתר (מקבל השרות)


  קידום אורגני 

 • הקידום יעשה לאתרים הבנויים במערכת וורדפרס בלבד. אתר שלך במערכת אחרת? בקש שדרוג וקבל הטבה ללקוח קידום.  
  -הלקוח מודע ומבין שהוא צריך לשתף פעולה מלא ולמלא שאלון אווטר בשלמותו ולהזין את המקדם בכל מדיה דיגיטלית במידע רלוונטי על מנת להגיע למקסום אופטימלי של הקידום.  
  במידה ודומיין הלקוח אינו נמצא בטיפול N-SEO, יישא הלקוח באחריות במקרה שהדומין לא יחודש בזמן, האתר ירד מהאוויר, פריצה לאתר, קוד לא תקין וכיוצא בזה N-SEO  אינה אחראית לאי-הצלחה בקידום הנובעת כתוצאה מהם.  
  -בחבילה תקבל לאורך כל תקופת ההתקשרות מאמרים קישורים ושמות מתחם שיקשרו לאתר שלך לפי שיקול דעת החברה בלבד. טיפול SEO לדפי האתר בהתאם למילות המפתח שנקבעו לקידום.

  – כל קישור או דומיין או כתבה\ מאמר בתוקף של שנה אחת ממועד הוספת הקישור באתר.
  -הלקוח מודע לכך, כדי להגיע למקסום אופטימלי של החבילה. תהליך קידום אורגני יתבצע לאורך כל 12 החודשים לפחות. 
  -העסקה בין הצדדים היא ל-12 חודשים עם נקודות יציאה בכל חודש. ויתבצע באופן הבא באחריות הלקוח להודיע על ביטול העסקה \ הפסקת עבודה 26 ימי עסקים מראש לפני מועד התשלום הקרוב למייל [email protected]  
  – לא ניתן לקבל החזר כספים עבור העסקה לאחר החיוב.
  – תשלום חודשי ניתן לעצור בכל זמן לפי תנאי חוזה זה, לא ניתן לקבל החזר עבור חודשים אחורה. 
   N-SEO לא תחשוף בפני הלקוח את סודותיה המקצועיים, בין היתר, פרטי שרתים, קישורים וכל חומר מקצועי אחר מפעילות הקידום.  
   N-SEO תעשה כל שביכולתה להשגת התוצאות הטובות ביותר בזמן הקצר ביותר. 
  -השירות יחל מרגע חתימת ההסכם ו/או מיום חיוב הלקוח בפועל.  
  – הלקוח מאשר ל- N-SEO  להוציא קישורים מהאתר במסגרת החלפת קישורים בין אתרים.  
  – המלצות לשיפור האתר יינתנו על פי צרכי המקדם וביידוע עם הלקוח. האחריות ליישום ההמלצות במלואן היא על הלקוח.    
  – הלקוח מודע כי אי-יישום ההמלצות עשוי לעכב/לפגוע בתהליך הקידום.  
  – בחתימה על טופס ההזמנה מצהיר/ה הלקוח/ה כי קרא/ה ומסכים/ה להסכם קבלת שירותי החברה ולתנאי ההתקשרות. 
  -תשלום על מאמרים, גרפיקה, סרטונים, יחולו על הלקוח בהתאם לכמות.   
  -העסקה בין הצדדים היא ללא התחייבות (אלה אם צוין אחרת בהצעת המחיר)
  – במידה ודומיין הלקוח אינו נמצא בטיפול N-SEO או איחור בתשלום חידוש תחזוקה שנתית של האתר, יישא הלקוח באחריות במקרה שהדומיין לא יחודש בזמן, האתר ירד מהאוויר.  
  – N-SEO לא תחשוף בפני הלקוח את סודותיה המקצועיים. 
  – N-SEO תעשה כל שביכולתה להשגת התוצאות הטובות ביותר בזמן הקצר ביותר. 
  -השירות יחל מרגע חתימת ההסכם ו/או מיום חיוב הלקוח בפועל.  
  – לא ניתן לקבל החזר כספים עבור העסקה לאחר החיוב.  
  – בחתימה על טופס ההזמנה מצהיר/ה הלקוח/ה כי קרא/ה ומסכים/ה להסכם קבלת שירותי החברה ולתנאי ההתקשרות.
  -החברה אינה אחראית לנזקים ו/או לעיכובים הנגרמים בזמן ביצוע הפרויקט, כתוצאה מפעולות צדדים שלישיים, ו/או כתוצאה מנסיבות בלתי צפויות ו/או כתוצאה מכח עליון ולא תהא חבה בגינם פיצוי כלשהו למזמין. 

  תשלום אונליין 

  אנו נותנים את האפשרות לשלם עבור השרותים דרך האתר.
  1. לקוחות קבועים ומזדמנים לאחר קבלת תשלום תשלח חשבונית למייל הלקוח.
  2. לקוחות מזדמנים יש לבצעה תשלום רק לאחר שיחה טלפונית עם נציגנו.
  3. ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-198
  4. התשלום באתר באחריות במשתמש ומלאו לו 18 שנה בהתאם לחוק בישראל.

  5. רוצה לבטל עסקה? אין החזר כספי על שרות שניתן. ביטול עסקה ניתן רק לשרות שעדיין לא ניתן ולאחר שליחת בקשה לביטול עסקה למייל שרות הלקוחות.
  6. במידה וקיים לא ניתן לקבל  זיכוי או החזר כספי על דמי משלוח.
  7. מובהר כי אין קבלת זיכוי בגין שרותים \ מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.
  8. דמי ביטול 5% או 100 שח בהתאם לחוק הגנת הצרכן.

  פרסום בפייסבוק 

  "בוסט בפייסבוק" פרסום פוסטים בקבוצות פייסבוק.
  החבילה כוללת העלאת פוסטים ופרסום בקבוצות ללא הגבלה.
  פרסום זה מתבצע על הפרופיל האישי של הלקוח. אתה מבין ומאשר ל n-seo להתחבר על הפרופיל האישי שלי ולבצע פעילות בפרופיל להוסיף קבוצות חברים וכ"ו לפי שיקול הדעת והצורך של מנהל הקמפיין.
  הלקוח מאשר ומבין שבקידום זה n-seo כפופה לפייסבוק ולמנהלי קבוצות הקיימות בפייסבוק, ובכך מתנהלת בהתאם.
  במקרים נדירים בהם פרסום הפוסט נפל או נכשל מסיבה כל שהיא ניתן לראות ביומן הפעילות של הפרופיל, מכיוון שאין הגבלה של פוסטים לא תזוכה בתשלום או פיצוי כל שהוא עבור פוסט שנפל\ נכשל.
  בנוסף בקבוצות מסוימות הפרסום בקבוצה מותנת באישור מנהל או ביטול ומחיקה של הפוסט והחלטה זו של בעל הקבוצה או המנהלים, n-seo לא תזכה זיכוי כל שהוא אחראית ומסירה מעצמה כל אחריות בעניין זה.

  n-seo עושה מאמצים רבים על מנת לנקות את הקבוצות הלא רלוונטיות על מנת לא להציק לקבוצות שאינם קשורות לאופי הפרסום, ולמנוע פעילות לא תקינה או לא חוקית ו\או הפרת התנאים של פייסבוק, במקרים נדירים פייסבוק עלול להפעיל סנקציות ואף סגירת חשבון בהתאם למדיניותו, הלקוח מבין את הסיכון ומאשר.

  מימוש החבילות החל מיום הרכישה. לא ניתן החזר כספי לאחר רכישה, חבילות שאינם היו בשימוש מעל חודש מיום הרכישה יבטלו אוטומטית.

  אני מבין ומאשר ל n-seo להתחבר לחשבון פייסבוק שלי ולפרסם בשמי את הפוסטים בקבוצות להצטרף לקבוצות ולבצע פעילות בחשבון לפי הצורך.
  תקנון באתר 

*לכל שאלה או בקשה ניתן לשלוח מייל הבא:  [email protected] 
בברכה Natural-Seo